Dankzij een bijdrage vanuit het Rabo Coöperatiefonds is TC Alphen weer wat duurzamer geworden door het leggen van 8st zonnepanelen. Naast de ledverlichting bij alle tennisbanen maken we weer een mooie stap met de zonnepanelen.
Bedankt namens bestuur, leden en vrijwilligers!
De Rabobank zet zich in voor een duurzamere, inclusieve samenleving. Meer informatie hierover: Onze coöperatieve bijdrage – De Zuidelijke Baronie – Rabobank