Beste tenniss(t)er,

Dit voorjaar verzorgt Tennisschool Kim weer alle tennislessen voor onze club.

De lessen voor de junioren vinden plaats op Maandag, Woensdag, donderdag en vrijdag middag. De lessen voor de senioren vinden plaats op Maandag, woensdag en donderdag avond of op deze dagen in de ochtend. Let op de senioren kunnen ook in overleg een aantal lessen afnemen met wat vrienden/competitiegroep i.p.v. de hele les reeks. De junioren krijgen les met minimaal 2 en maximaal 8 kinderen.  De senioren krijgen les met minimaal 2 en maximaal 4 personen. Prive les is ook mogelijk. De junioren krijgen les met de ballen die de KNLTB voorschrijft voor de betreffende leeftijdsgroep/competitie groep.

LESDATA
Het betreffen 14 lessen. De lessen beginnen in de week van 1 Maart en eindigen met evt. inhaallessen in de week van 19 Juli.

Regels m.b.t jeugd binnen lessen als het regent en inhaallessen.

De rode, oranje en groene bal kindjes hebben max. 1 keer een les in de kantine als het regent. Dit in de vorm van conditietraining, telling, spelregels uitleg of een tennis Quiz over regels en competitie.

De gele bal spelende kinderen hebben dat niet meer en zal de les ingehaald worden. Dit zal max. 3 keer zijn, de rest zal niet ingehaald kunnen worden. Alle lessen waarbij ik de trainer ziek ben worden altijd allemaal ingehaald. En mocht er weer uitval zijn door corona of andere gevallen waardoor ik geen les mag geven zullen deze ook tot een max van 3 keer ingehaald worden. Maar uiteraard probeer ik alles in te halen.

Regels m.b.t. inhaallessen senioren:
Als een les niet door kan gaan door ziekte van de trainer zal deze ingehaald worden. Als er door de weersomstandigheden, corona of andere gevallen geen les gegeven kan/mag worden zullen deze tot max. 3 keer ingehaald worden. Maar ik zal altijd proberen om zoveel mogelijk in te halen.

Als je verhinderd ben tijdens een van de lessen zal deze NIET ingehaald kunnen worden. Je kunt wel ruilen met iemand uit een andere groep of invallen bij een andere groep indien hier plaats voor is. Dit dien je dan zelf te regelen. 

LESTIJDEN EN DAGEN
De lestijden voor het voorjaar zijn in principe als volgt:

Groep Lesdagen Lestijden
Van Tot
Junioren basis school Maandag, Donderdag, Vrijdag 15.30 uur 17.30 uur
Junioren basis school Woensdag 14.00 uur 17.30uur
Junioren middelbare school Maandag, woensdag, Donderdag, vrijdag 16.30 uur  19.30 uur
Senioren avond Maandag 17.30 uur 19.30 uur
Senioren avond Woensdag en Donderdag 17.30 uur 21.30 uur


INHOUD TENNISLESSEN
De tennislessen zijn gericht op de wedstrijd. Vroeger werd vaak alleen op techniek getraind, maar dat gebeurt tegenwoordig steeds minder. Tegenwoordig wordt zowel getraind op techniek, tactiek, conditie als mentaliteit. Voor zowel beginnende als gevorderde leerlingen geldt, dat hun niveau het snelste stijgt wanneer al deze factoren in de tennislessen aan bod komen. Het zijn namelijk allemaal factoren waarmee je een wedstrijd kunt winnen. Afhankelijk van de wensen van de groep wordt het enkelspel en/of het dubbelspel getraind. Per training staat meestal één slag centraal die wordt toegepast in één spelsituatie. Het onderwerp van een tennisles zou dus kunnen zijn: “de forehand vanuit het achterveld in het enkelspel” of “de service in het dubbelspel”.

KOSTEN:

Senioren:

  • De kosten per les met 4 pers: 12,50 euro
  • De kosten per les met 3 pers: 15,50 euro

De kosten per les met 2 pers.: 22.00 euro

Junioren:

  • De kosten per les met 2 pers: 20,00
  • De kosten per les met 3 pers: 13,50
  • De kosten per les met 4 pers: 10,00
  • De kosten per les met 5 pers: 00
  • De kosten per les met 6 pers: 6,65
  • De kosten per les met 7 pers: 5,70
  • De kosten per les met 8 pers: 5,00

Deze bedragen zullen dus x 14 zijn voor alle voorjaarslessen.

INDELING
De indeling vindt plaats op basis van speelsterkte, leeftijd, vriendschap (min. 1 vriendje of vriendinnetje) en zoveel mogelijk op gewenste groepsgrootte. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met uw verhinderingen. Indien er toch knelpunten zijn, wordt dit met u besproken. Want uit ervaring blijkt dat het lastig is om iedereen goed in te plannen op alle wensen en verhinderingen !!!

INSCHRIJVEN
Bijgevoegd is het inschrijfformulier voor deelname aan de voorjaarslessen.
A.u.b. invullen en inleveren uiterlijk tot 15 Februari.

Inschrijfformulier voorjaarslessen 2021