Dit najaar verzorgt Tennisschool Kim weer alle tennislessen voor onze club.

De lessen voor de junioren vinden plaats op Maandag, Woensdag en vrijdag middag. De lessen voor de senioren vinden plaats op Maandag en woensdag avondof op deze dagen in de ochtend. Let op de senioren kunnen ook in overleg een aantal lessen afnemen met wat vrienden/competitiegroep i.p.v. de hele les reeks. De junioren krijgen les met minimaal 2 enmaximaal 8 kinderen. De senioren krijgen les metminimaal 2 en maximaal 4 personen. Privéles is ook mogelijk. De junioren krijgen les met de ballen die de KNLTB voorschrijft voor de betreffende leeftijdsgroep/competitie groep.

LESDATA

Het betreft 12 lessen. De lessen beginnen in de week van 28 aug en eindigen met evt. inhaallessen eind december..

Regels m.b.t jeugd binnen lessen als het regent en inhaallessen.

De rode, oranje en groene bal kindjes hebben max. 1 keer een les in de kantine als het regent. Dit in de vorm van conditietraining, telling, spelregels uitleg of een tennis Quiz over regels en competitie.

De gele bal spelende kinderen hebben dat niet meer en zal de les ingehaald worden. Dit zal max. 3 keer zijn, de rest zal niet ingehaald kunnen worden. Alle lessen waarbij ik de trainer ziek ben worden altijd allemaal ingehaald. En mocht er weer uitval zijn door corona of andere gevallen waardoor ik geen les mag geven zullen deze ook tot een max van 3 keer ingehaald worden. Maar uiteraard probeer ik alles in te halen.

Regels m.b.t. inhaallessen senioren:

Als een les niet door kan gaan door ziekte van de trainerzal deze ingehaald worden. Als er door de weersomstandigheden, corona of andere gevallen geen lesgegeven kan/mag worden zullen deze tot max. 3 keeringehaald worden. Maar ik zal altijd proberen om zoveel mogelijk in te halen.

Als je verhinderd ben tijdens een van de lessen zal deze NIET ingehaald kunnen worden. Je kunt wel ruilen met iemand uit een andere groep of invallen bij een andere groep als hier plaats voor is. Dit dien je dan zelf te regelen.

LESTIJDEN EN DAGEN

De lestijden voor het najaar zijn in principe als volgt:

Groep

Lesdagen

Lestijden

Van

Tot

Junioren basis school

Maandag, Vrijdag

15.30 uur                                          

17.30 uur

Junioren basis school

Woensdag

14.00 uur

17.30uur

Junioren middelbare school

Maandag, woensdag, vrijdag

16.30 uur

19.30 uur

Senioren avond

Maandag

17.30 uur

21.30 uur

Senioren avond

Woensdag

17.30 uur

21.30 uur

INHOUD TENNISLESSEN

De tennislessen zijn gericht op de wedstrijd. Vroeger werd vaak alleen op techniek getraind, maar dat gebeurt tegenwoordig steeds minder. Tegenwoordig wordt zowel getraind op techniek, tactiek, conditie als mentaliteit.Voor zowel beginnende als gevorderde leerlingen geldt, dat hun niveau het snelste stijgt wanneer al deze factoren in de tennislessen aan bod komen. Het zijn namelijk allemaal factoren waarmee je een wedstrijd kunt winnen. Afhankelijk van de wensen van de groep wordt het enkelspel en/of het dubbelspel getraind. Per training staat meestal één slag centraal die wordt toegepast in één spelsituatie. Het onderwerp van een tennisles zou dus kunnen zijn: “de forehand vanuit het achterveld in het enkelspel” of “de service in het dubbelspel”.

KOSTEN:

Senioren:

De kosten per les met 4 pers: 13 euro
De kosten per les met 3 pers: 16 euro

De kosten per les met 2 pers.: 22.50 euro

Junioren:

De kosten per les met 2 pers: 20,50
De kosten per les met 3 pers: 14​​
De kosten per les met 4 pers: 10,50
De kosten per les met 5 pers: 8.50
De kosten per les met 6 pers: 7,15
De kosten per les met 7 pers: 6,20
De kosten per les met 8 pers: 5,50

Deze bedragen zullen dus x 12 zijn voor allenajaarslessen

INDELING

De indeling vindt plaats op basis van speelsterkte, leeftijd, vriendschap (min. 1 vriendje of vriendinnetje) en zoveel mogelijk op gewenste groepsgrootte. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met uw verhinderingen. Als er toch knelpunten zijn, wordt dit met u besproken. Want uit ervaring blijkt dat het lastig is om iedereen goed in te plannen op alle wensen en verhinderingen!!!

INSCHRIJVEN

Bijgevoegd is het inschrijfformulier voor deelname aan de najaarslessen. A.u.b. invullen en inleveren uiterlijktot en met 2 Juli zodat de planning op tijd rond is.

Inschrijfformulier naaarslessen 2023