Bij het afhangen van vrij spelen wordt er vaak gekozen voor de dichtstbijzijnde tennisbanen, te weten baan 1 en 3.

Graag willen wij, als bestuur, jullie vragen om op rustige tijden ook eens af te hangen op de overige banen. De bezettingsgraad van baan 1 en 3 is dermate hoog, dat deze banen het meest te lijden hebben en eerder slijten. Om dit wat gelijkmatiger over de 5 banen te verdelen, graag ook de overige banen vaker te benutten (bij rustige tijden).