Aanmeldformulier

Ledenadministratie:

Marlies Backx
Looiersboom 2
5131 GD Alphen
E. ledenadministratie@tcalphen.nl

Tarieven

De tarieven van contributie zijn:
Senior lid € 137,50
Junior lid € 77,50
Actieleden junior € 57,50
Donateur leden € 15,=

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt eenmalig € 20,=.
Een actielid junior houdt het eerste jaar van lidmaatschap in.
Vanaf het 4e gezinslid geldt een korting van € 35,= (behalve voor actieleden).

U bent seniorlid wanneer u voor de eerste januari van het verenigingsjaar 17 jaar of ouder bent.
De contributie wordt betaald door middel van het verlenen van een jaarlijkse machtiging.
Opzeggingen na 15 november wordt € 25,= administratiekosten in rekening gebracht.
Betaling van het lidmaatschap na 1 maart wordt beboet met een bedrag van € 25,=.

Informatie

Clubkampioenschappen
Bardienst
Kalender
Open toernooi
Tennislessen
Competitie

Alle info over de bardiensten
bij T.C. Alphen lees je hier! 

Lid worden van
dè tennisclub van Alphen?

Download het formulier en vul het in!