Het is weer zover, het jaarlijkse jeugdweekend komt er aan en je kunt je vanaf nu opgeven! De kosten bedragen €7.50 per deelnemer.

Opgeven kan t/m 15 juni door onderstaande gegevens te mailen naar jeugd@tcalphen.nl

– Naam: …………………………….…………………………….

– Telefoonnummer voor noodgevallen: …………………………….…………………………….

– De naam van je tennismaatje bij het junior/senior toernooi: ………………………………………………………….

–  Rijden heen/terug (omcirkel wat van toepassing is)

–  Aantal kinderen in de auto ………………………………………………………….

–  Bijzonderheden: (Als je bijvoorbeeld geen maatje hebt om mee in te schrijven, of je kunt niet heel het weekend, of je kunt/wilt niet blijven slapen, medicijnen, diëten, allergieën oid) 

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………….……………………………

Meer informatie vind je hier: http://www.tcalphen.nl/activiteiten-kids-2/